EM ขนาดเล็กสุด 25 บาทเท่านั้น
 
EM ขนาด 1 ลิตร
 
กากน้ำตาล คู่หู EM
 
bogashi
 
EM ก้อน ดังโงะ สำหรับบำบัดน้ำเสีย
You are here: หน้าแรก ณรงค์การเกษตร

ข่าวรับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.เทรุโอะ ฮิหงะเข้ารับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.เทรุโอะ ฮิหงะในสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี

นำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ใช้ EM ทุกคนในประเทศไทยนับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่จะส่งผลให้กิจกรรม EM ในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก

ขอบคุณข้อมูลจากบ.เอ็มโร เอเีชีย จก.

วิธีใช้ EM เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง

การเลี้ยงกุ้งดำในประเทศไทย โดยใช้ EM Technology (Black Tiger Prawn Cultivation in Thailand)

1. การเตรียมบ่อ (Pond preparation)

 • วัด ph ดินก้นบ่อที่เหมาะสมประมาณ 7
 • หว่านโบกาฉิ 100 กก.ต่อไร่ ฉีดพ่นอีเอ็มขยาย 40-50 ลิตรต่อไร่ (ผสมน้ำ 500 เท่า)
 • ทิ้งไว้ 7 วันก่อนนำน้ำเข้าบ่อ
 • ขณะที่นำน้ำเข้าบ่อ ใส่อีเอ็มขยายลงไปด้วย

2. การปล่อยลูกกุ้ง (Launching)

 • ปล่อยตารางเมตรละ 25 – 30 ตัว (บางแห่งปล่อย 12 ตัวต่อตรม.เลี้ยงถึง 120 วัน)
 • ปล่อยเวลาเช้าตรู่
 • เปิดปากถุงแล้วลอยถุงไว้ในบ่อเพื่อให้คุ้นเคยกับอุณหภูมิของน้ำในบ่อ
 • เอาน้ำในบ่อเข้าถุงแล้วเทออก

3. การให้อาหาร (Feeding)

 • ระยะเดือนแรกแทบไม่ต้องให้อาหารหากมีอาหารธรรมชาติ เช่นแพลงตอน ในบ่อเพียงพอ
 • ให้อาหารวันละ 4 มื้อ 1กก.ต่อกุ้ง 100,000 ตัว (เวลา 06.00น. 10.00น. 14.00น. 18.00 น.)
 • ก่อนให้อาหารแต่ละมื้อคลุกด้วยอีเอ็มอัตรา 1 ลิตรต่ออาหาร 100 กก.
 • ระหว่างการให้อาหารปิดเครื่องตีน้ำ 2 ชั่วโมง

4. การเช็คยอ (Feed consumption monitor)

 • บ่อ 1 ไร่มี 2 ยอ
 • ใส่อาหารประมาณ 1 กรัมในยอต่ออาหาร 1 กก. ระหว่างการให้อาหารเพื่อเช็คสภาพการกินอาหาร
 • ทิ้งอาหารไว้ประมาณ 2 ชม.
 • การเพิ่มอาหารในยอเพิ่มเดือนละ 1 กรัม

5. การดูแลรักษาสภาพน้ำ (Maintaining the quality of water)

 • เปิดเครื่องตีน้ำเมื่อฟ้าปิด หรือ ฝนตก
 • ปกติเปิดตอนบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง
 • ใส่อีเอ็มขยายหรือน้ำหมักทุก 7,5,3 วันเมื่อลูกกุ้งอายุ 1,2,3 เดือนตามลำดับ
 • วัด pH วันละ 2 ครั้ง เช้า บ่าย ไม่ควรห่างเกิน 1 (pH ที่เหมาะประมาณ 7.2-8.2)
 • เช็คตะกอนก้นบ่อหากเหม็น ใส่อีเอ็มบอล 1 ลูกต่อ น้ำ 10ลบม.
 • วัดความเค็มสัปดาห์ละครั้ง (ประมาณ 10-35 ptt)
 • วัด อัลคาไลนิตี้สัปดาห์ละครั้ง (120-180 ppm)

6. การจับกุ้ง (Harvest)

 • จับเมื่อเลี้ยงได้ 110-115 วัน จะเลี้ยงได้ 3 ครอปต่อปี
 • ขนาดประมาณ 20-22 กรัมต่อตัว 45-50 ตัวต่อกก.
 • เมื่อจับมาแล้ว.ใส่ในถังน้ำแข็งทันที จะทำให้กุ้งสดได้นาน และเนื้อหวาน
 • แล้วจึงล้างด้วยน้ำผสมอีเอ็มอีกครั้ง กุ้งจะไม่มีกลิ่นโคลนหรือตะกอนติดอยู่ ก่อนใส่ห้องเย็น

ผลจากการใช้อีเอ็ม (Effect of EM in shrimp cultivation)

 • ประหยัด/ลดต้นทุนการผลิต ไม่ต้องจ่ายค่ายาปฏิชีวนะต่างๆ (Save)
 • ผลผลิตมีคุณภาพสูง (High quality yield)
 • ตะกอนถูกย่อยสลายได้ดี (Decompose sludge well)
 • ลดปัญหาการติดเชื้อพาหะ (Reduce diseases and carriers)
 • เลี้ยงได้อย่างยั่งยืน 3 รอบต่อปี (Sustainable cultivation, three crops per year)
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น (Not only friendly to the environment but also develop the environment)
 • เป็นกุ้งอินทรีย์ที่แท้จริง (Real organic shrimp)
 • ไม่มีสารเคมีตกค้าง (No chemicals accumulation)
 • อัตรารอดสูง (High survival rate)
 • สามารถส่งออกได้ (Could be exported) ไม่ถูกกีดกันทางการค้า (AD)

หมายเหตุ

อาจใช้สมุนไพรบางอย่างแทนยาปฏิชีวนะได้ โดยหมักกับอีเอ็ม เช่นฟ้าทะลายโจร กระเทียม ใบฝรั่ง หรือสับปะรดเป็นต้น

ขอบคุณ ข้อมูลจาก บ.เอ็มโร เอเชีย จก.

Joomlart

ติดต่อณรงค์การเกษตร

สนใจ EM กรุณาติดต่อได้ที่

บริเวณบางนา-หนามแดง เทพารักษ์
ณรงค์ กมลสินธ์
เบอร์มือถือ: 087-325-3112

บริเวณอ่อนนุช(แผนที่), จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดจันทบุรี
นุตยา(นุต)
เบอร์มือถือ: 081-911-2909

อีเมล์ติดต่อ embynarong@gmail.com